Максим танк

Награды и звания

 • Герой Социалистического Труда (27.09.1974)
 • четыре ордена Ленина (04.05.1962; 28.10.1967; 27.09.1974; 16.09.1982)
 • орден Октябрьской Революции (02.07.1971)
 • орден Красного Знамени (16.09.1943)
 • орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 • два ордена Трудового Красного Знамени (…; 25.02.1955)
 • орден Дружбы народов (16.09.1987)
 • орден Возрождения Польши IV степени[когда?]
 • медаль Франциска Скорины
 • медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (05.11.1944)
 • другие медали
 • Ленинская премия () — за книгу стихов «Нарачанскія сосны» (1977)
 • Сталинская премия второй степени () — за стихотворный сборник «Каб ведалі» ()
 • Государственная премия Белорусской ССР имени Янки Купалы (1966) — за сборник «Мой хлеб надзённы»
 • Литературная премия имени А. А. Фадеева (1980) за книгу «Прайсці праз вернасць»
 • Народный поэт Белорусской ССР ()

Усе аўтары

 • Азімка Кірыл
 • Аксёнцаў Фэлікс
 • Арсеннева Наталля
 • Астрэйка Анатоль
 • Бічэль-Загнетава Данута
 • Балуценка Анатоль
 • Балцан Іосіф
 • Барадулін Рыгор
 • Борскі Алесь
 • Броўка Пятрусь
 • Бузук Уладзімір
 • Буйніцкі Алег
 • Бураўкін Генадзь
 • Бялова Вольга
 • Вітка Васіль
 • Віхроў Уладзіслаў
 • Валенда Ксенія
 • Валодзька Станіслаў
 • Вольскі Артур
 • Воранава Людміла
 • Вялюгін Анатоль
 • Вярцінскі Анатоль
 • Вячорка Алесь
 • Гілевіч Ніл
 • Гайдук Уладзімір
 • Гайкевіч Ігар
 • Галавач Наталля
 • Галоўчык Вікторыя
 • Галубовіч Леанід
 • Гардзейка Уладзімер
 • Гаўрусёў Сцяпан
 • Геніюш Ларыса
 • Герман Ксенія
 • Гладкіх Аляксандр
 • Глебка Пятро
 • Грахоўскі Сяргей
 • Грачанікаў Анатоль
 • Грыб Валянціна
 • Грыдзюшка Вольга
 • Дубашынская Ірына
 • Ермак Надзея
 • Жаркоў Кірыл
 • Жуковіч Васіль
 • Жызнеўкая Наталля
 • Законнікаў Сяргей
 • Зуёнак Васіль
 • Кірыенка Кастусь
 • Кабердзін Уладзімір
 • Казека Алесь
 • Казун Вольга
 • Каліцька Наталля
 • Камароўскі Алесь
 • Карпенка Аляксей
 • Карцялёў Міхась
 • Касянкова Ірына
 • Кляўко Генадзь
 • Кобец Марыя
 • Колас Якуб
 • Кот Мікалай
 • Краскоўскі Дзмітрый
 • Кропка Алеся
 • Кузменка Змітрок
 • Кульбіцкі Сяргей
 • Куляшоў Аркадзь
 • Куніцкі Змітрок
 • Купала Янка
 • Купальская Вераніка
 • Куратнік Дзмітрый
 • Лазіцкая Галіна
 • Лойка Алег
 • Лось Еўдакія
 • Лянок Алена
 • Місуна Павел
 • Макаль Пятрусь
 • Максімовіч Валеры
 • Малец Янусь
 • Маркевіч Ірына
 • Махнач Сяргей
 • Мацулевіч Алесь
 • Мацулевіч Валера
 • Мятліцкі Мікалай
 • Нефідовіч Сцяпан
 • Нядзведскі Уладзіслаў
 • Някляеў Уладзіслаў
 • Панізнік Сяргей
 • Панчанка Пімен
 • Папко Юрый
 • Паўлікава Людміла
 • Пысін Аляксей
 • Пятрусёу Андрэй
 • Радзівончык Ніна
 • Рыбалка Антаніна
 • Сіпакоў Янка
 • Савчанка Аліна
 • Салтук Алег
 • Свірка Юрась
 • Скамарох Улад
 • Случак Ніна
 • Спясівых Антось
 • Стадольнік Іван
 • Станюш Таццяна
 • Струк Анастасія
 • Стрыжак Віктар
 • Танк Максім
 • Тарнэрыус Паўлюс
 • Таўлай Валянцін
 • Трафімчук Мікола
 • Хвалей Яўген
 • Цыбульскі Кастусь
 • Чантс Данііл
 • Шолахаў Дзмітрый
 • Шпыркоў Алесь
 • Эспіноса Анхела
 • Янішчыц Яўгенія
 • Яўменаў Леанід
 • Яцук Таццяна

Библиография

Книги поэзии

 • белор. «На этапах» («На этапах») (1936, факсимильное в 1983)
 • белор. «Журавінавы цвет» («Клюквенный цвет») (1937)
 • белор. «Пад мачтай» («Под мачтой») (1938)
 • белор. «Выбраныя вершы» («Избранный стихи») (1940)
 • белор. «Вастрыце зброю» («Точите оружие») (1945)
 • белор. «Праз вогненны небасхіл» («Через огненный горизонт») (1945)
 • белор. «Выбраныя вершы» («Избранные стихи») (1947)
 • белор. «Вершы» («Стихи») (1947, 1948)
 • белор. «Каб ведалі» («Чтоб знали») (1948)
 • белор. «На камні, жалезе і золаце» («На камне, железе и золоте») (1951)
 • белор. «Выбраныя творы» («Избранные произведения») (1952, 1954)
 • белор. «У дарозе» («В дороге») (1954)
 • белор. «След бліскавіцы» («След молнии») (1957)
 • белор. «Мой хлеб надзённы» («Мой хлеб ежедневный») (1962)
 • белор. «Лірыка» («Лирика») (1963)
 • белор. «Глыток вады» («Глоток воды») (1964)
 • белор. «Вершы» («Стихи») (1967)
 • белор. «Ключ жураўліны» («Журавлиный клин») (1972)
 • белор. «Хай будзе святло» («Пусть будет светло») (1972)
 • белор. «Дарога, закалыханая жытам» («Дорога, убаюканная рожью») (1976)
 • белор. «Вершы» («Стихи») (1979)
 • белор. «Прайсці праз вернасць» («Пройти через верность») (1979)
 • белор. «Лірыка» («Лирика») (1982)
 • белор. «За маім сталом» («За моим столом») (1984)
 • белор. «Лірыка» («Лирика») (1987)
 • белор. «Дарога і хлеб» («Дорога и хлеб») (1988)
 • белор. «Збор калосся : Вершы 1983—1988» («Собрание колосьев : Стихи 1983—1988») (1989)
 • белор. «Паслухайце, вясна ідзе» («Послушайте, весна идёт») (1990)
 • белор. «Мой каўчэг» («Мой ковчег») (1994)

Поэтические сборники для детей

 • белор. «Галінка і верабей» («Веточка и воробей») (1946)
 • белор. «Кніжка пра мядзведзя» («Книжка о медведе») (1947)
 • белор. «Вершы» («Стихи») (1948)
 • белор. «Урачыстае абяцанне» («Торжественная клятва») (1949)
 • белор. «Сярод лясоў наднёманскіх» («Среди лесов наднёманских») (1951, 1987)

Книги сказок

 • белор. «Ехаў казачнік Бай» («Ехал сказочник Бай») (1955, 1984)
 • белор. «Конь і леў» («Конь и лев») (1955)
 • белор. «Казкі. Легенды» («Сказки. Легенды») (1960)
 • белор. «Светлячок» («Светлячок») (1970)
 • белор. «Быліна пра касмічнае падарожжа мураша Бадзіні» («Быль о космическом путешествии муравья Бадини») (1979)

Собрание сочинений

 • белор. «Збор твораў у 2-х тамах» (1958)
 • белор. «Збор твораў у 4-х тамах» (1966—1967)
 • белор. «Збор твораў у 6-ці тамах» (1978—1981)
 • белор. «Збор твораў у 13-ці тамах» (2006—2012)

Переводы

Переводил на белорусский язык с русского, украинского, польского, литовского, латышского, болгарского отдельные произведения А. Пушкина, В. Маяковского, П. Тычины, М. Рыльского, Т. Венцловы, Я. Судрабкална, А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Ю. Тувима, В. Броневского, С. Р. Добровольского, Т. Ружевича, А. Германова. Перевёл либретто оперы «Страшный двор» С. Монюшки (1952).

Максім Танк

Паэтычная старонка Максіма Танка

Раiм наведаць паэтычную старонку Максіма Танка, якая была створана ў межах Нацыянальнага Паэтычнага Парталу.


На сайце Вы можаце пазнаёміцца з біяграфіяй паэта, а таксама з яго творамі — вершамі пра прыроду, родны край, вайну і, безумоўна, каханне, а таксама знайсці шмат іншай карыснай інфармацыі. Для вучняў сабрана калекцыя аналізу вершаў паэта на старонцы

Максім Танк. Катэгорыі вершаў

беларускі народ вайна вернасць вёска вясна жанчына жыццё зіма за кратамі каханне каштоўнасці мама мастацтва мова настальгія прырода родная мова родны край роздум сям’я творчасць успаміны шчасце

Біяграфія Максіма Танка

Нарадзіўся ў вёсцы Пількаўшчына Вялейскага павету Менскай губэрні (зараз Мядзельскі раён Менскай вобласьці). У час першай сусьветнай вайны бацьку мабілізавалі ў войска, a маці разам з сынам выехала ў Маскву. На радзіму сям’я вярнулася ў 1922 годзе. Скончыў польскую пачатковую школу ў вёсцы Шкленікова. У 1927 годзе уступіў у камсамол і пачаў актыўна ўдзельнічаць у падпольным руху. Працаваў інструктарам ЦК камсамола Заходняй Беларусі (1932—1933), вёў рэвалюцыйную дзейнасьць на Віленшчыне і Наваградчыне. З траўня 1933 да траўня 1934 году і зь верасьня да сьнежня 1934 году сядзеў у віленскай турме «Лукішкі». Працаваў у легальным і падпольным камуністычным друку.


У 1939—1940 працаваў у абласной газэце «Вялейская праўда», якая ў пачатку 1940 году была перайменавана ў «Сялянскую газету». Адначасова займаў пасаду інспэктара нацыянальных школ пры абласным аддзеле народнай асьветы.

У 1945—1948 гадох працаваў літаратурным рэдактарам часопісу «Вожык», у 1948-1966 гадох — галоўным рэдактарам часопіса «Полымя», у 1966 годзе прызначаны першым сакратаром Саюзу Пісьменьнікаў БССР, а ў 1971—1990 гадох быў старшынём праўленьня СП БССР.


Паэтычная старонка паэта: http://maksimtank.ru

Паэтычная старонка Максіма Танка была створана ў межах Нацыянальнага Паэтычнага Парталу.


На сайце Вы маеце магчымасць пазнаёміцца з біяграфіяй паэта, а таксама з яго творамі — вершамі пра прыроду, родны край, вайну і, безумоўна, каханне, а таксама знайсці шмат іншай карыснай інфармацыі. Для вучняў сабрана калекцыя аналізу вершаў паэта на старонцы рэцэнзіі

«Не знаю ці хмары развеюцца…»

Не знаю, ці хмары развеюцца. Шторм цягне з сабой цемру волакам, Разбіўшы пасудзіну месяца На рыфах грымотнага воблака.

Не знаю, ці я змагу выстаяць Да золаку, штылю світальнага І ці дабяруся да прыстані- Свайго маяка ўратавальнага.

Хоць, можа, і на родным беразе Сустрэнуць, забытага, каменем. Я мушу вярнуцца хоць ветразем, Хоць птушкай на крылах параненых.

«He шкадуйце, хлопцы, пораху…»

He шкадуйце, хлопцы, пораху, куль гарачых і гранатаў. Усе, каму свабода дорага, падымайцеся на ворагаў, на катаў!

Пушча змрочная, высокая, недаступная паляна, будзь ты могільнікам ворагам, стань прыстанішчам для сокалаў — партызанаў.

Век жывым звяр’ю не вырвацца і ад помсты не схавацца. Нашы сілы растуць, шырацца, — над Дзвіной стаім, над Прыпяццю на варце.

Днём буранамі крылатымі, быццам цень, праходзім ноччу сонным лагерам, між хатамі, зніштажаючы гранатамі банду воўчу.

Чуюць гады ў кожным шораху, што ўжо блізіцца расплата, чуюць з страхам песню ворагі: не шкадуйце, хлопцы, пораху на катаў!

«Калі няма на свеце маёй мовы…»

Калі няма на свеце маёй мовы, Майго народа і мяне самога, – Дык для каго будуеце, панове, Канцлагеры, катоўні і астрогі?

Супроць каго рыхтуеце расправы І шыбеніцы ўзносіце пад хмары, Штодня арганізуеце аблавы І ўсіх мабілізуеце жандараў?

Супроць каго рыхтуеце вы змовы З прадажнымі і юдамі і богам, – Калі няма на свеце маёй мовы, Майго народа і мяне самога!

Достойное

 • неделя
 • месяц
 • год
 • век
Цена успеха  (4/4)
Белорусский апофеоз  (5/1)
Интервью с Игорем Ашмановым. Драка с Соловьевым. Как брали Крым. Мы все под колпаком. Интернет — это зона порока.  (5/1)
Цена успеха  (4/4)
«Массовое скотство, защита от которого общества и политики перестала осуществляться после убийства И.В.Сталина, и есть тот внутренний фактор, который привёл СССР к краху»  (4/4)
Положительное мироощущение  (4/1)
Размышления о «Древе Познания»  (3.8/5)
Казнить нельзя помиловать  (3.67/3)
Свобода личности или свобода индивида  (3.67/3)
О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018 года  (5/11)
Бильярд, как модель глобальной игры в фильме «Классик»  (5/8)
Как тесты конкурса «Лидеры России» отбирают либералов с нужным мышлением  (5/8)
У Щетинина теперь все законно  (5/7)
Рабы пока немы: ОПГ против Глобального Родителя  (5/7)
О создании фильма «Час Быка»  (5/7)
Россия на взлёте, народ на излёте.. Москва – столица Всемирной Хазарии?  (5/7)
История библейского проекта «от А до Я» в мультфильме «Падал прошлогодний снег»   (5/7)
Чисто чтобы не забыть, первыми в космос вышли русские  (5/110)
Центральный банк России работает на её уничтожение  (5/64)
Ну, за самодержание!…  (5/64)
7 советов от гениального врача Николая Амосова .  (5/57)
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына: отчёт «победителям»?  (5/52)
Другой взгляд на пенсионный вопрос или какое государство нам нужно  (5/50)
Самые яркие примеры смекалки у советских солдат  (5/46)
Смотрите ж: всё стоит она!  (5/38)

Биография

Родился 4 (17) сентября 1912 года в селе Пильковщина (ныне Мядельского района Минской области Беларуси) в крестьянской семье.

С сестрой Верой

Принимал активное участие в политической жизни Западной Белоруссии в межвоенный период. Арестовывался польскими властями в и в 1934 годах.

После воссоединения Западной Белоруссии и Белорусской ССР Максим Танк являлся корреспондентом в газете «Вилейская правда». В 1940 году принят в СП СССР. В годы Великой Отечественной войны продолжал работать во фронтовой печати.

В —1948 годы Максим Танк являлся редактором в юмористическом журнале «Вожык». В —1966 годы — главный редактор белорусского литературного журнала «Полымя».

Председатель ВС БССР (—). Депутат Верховного Совета СССР с 1969 года. Академик АН Белорусской ССР с 1972 года.

За время независимости он поддерживал бело-красно-белый флаг и выступил против референдума 1995 года. Максим Танк умер в Минске 7 августа 1995 года. Похоронен в родном селе.


С этим читают